Mgr. Sihelská Mariana

Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rimavská Sobota vedúca sestra

Profil

Je vedúcou sestrou clustra oddelenia vnútorného lekárstva a oddelenia radiačnej a klinickej onkológie. Ošetrovateľskú prax začala ako sestra pri lôžku v nemocnici Rimavská Sobota v roku 1990 na chirurgickom oddelení a OAIM.

Prax si rozšírila aj o skúsenosti v zahraničí. Od marca 2008 pôsobí na oddelení vnútorného lekárstva najskôr ako sestra pri lôžku na oddelení aj na JIS pracovisku. Na pozícii vedúcej sestry pracuje od roku 2010. Cluster oddelenia vnútorného lekárstva a oddelenia radiačnej a klinickej onkológie vedie od októbra 2017.

Magisterské štúdium úspešne ukončila v roku 2012 na SZU BA Fakulta ošetrovateľstva FO a ZOŠ.