Mgr. Sihelská Mariana

Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rimavská Sobota vedúca sestra

Profil

Pôsobí ako vedúca sestra oddelenia vnútorného lekárstva. Ošetrovateľskú prax začala ako sestra pri lôžku v Nemocnici Rimavská Sobota v roku 1990 na chirurgickom oddelení a OAIM. Prax si rozšírila aj o skúsenosti v zahraničí.

Od marca 2008 pôsobí na oddelení vnútorného lekárstva najskôr ako sestra pri lôžku na oddelení aj na JIS pracovisku. Magisterské štúdium úspešne ukončila v roku 2012 na SZU BA Fakulta ošetrovateľstva FO a ZOŠ.

Na pozícii vedúcej sestry oddelenia vnútorného lekárstva pracuje od roku 2010. V období od októbra 2017 do mája 2021 viedla cluster oddelenia vnútorného lekárstva a oddelenia radiačnej a klinickej onkológie.