Mgr. Šarlota Sebőková

Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota psychológ

Kontakt

sarlota.sebokova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove ukončila v roku 1994. V tom istom roku začala pracovať na psychiatrickom oddelení. V roku 1999 absolvovala špecializačnú skúšku v odbore klinická psychológia. V roku 2016 získala odbornú spôsobilosť na výkon certifikačnej činnosti dopravná psychológia. Aktuálne pracuje ako klinický psychológ, venuje sa individuálnej a skupinovej psychoterapii a psychodiagnostike.