Mgr. Renáta Popundová

Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Nemocnica Banská Štiavnica vedúca sestra

Kontakt

renata.popundova@svetzdravia.com