Mgr. Putz Somogyi Marta, PhD

Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Galanta klinický psychológ