Mgr. Parajňáková Dana

Neurologické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou vedúca sestra

Profil

Strednú zdravotnícku školu v Prešove ukončila v roku 1980 . Dva roky pracovala na chirurgickom oddelení Nemocnice Kramáre v Bratislave a od roku 1982 pracuje v nemocnici vo Vranove nad Topľou. Spočiatku na chirurgickom oddelení, neskôr ako  inštrumentárka na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. V roku 1989 vzniká v nemocnici nové neurologické oddelenie na ktorom pracuje v pozícii vedúcej sestry doteraz. V roku 1991 absolvovala špecializačné štúdium v ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch vnútorného lekárstva, v roku 1993 špecializáciu v manažmente. V roku 2009 ukončila bakalárske vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo na Vysokej škole  Sv. Alžbety. Magisterské štúdium ukončila v roku 2011 na Prešovskej univerzite v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov.