Mgr. Olšiaková Eva

Urologické oddelenie, Nemocnica Michalovce manažérka klastra

Kontakt

eva.olsiakova@svetzdravia.com