Mgr. Nadežda Bartalská

Oddelenie funkčnej diagnostiky, Nemocnica Spišská Nová Ves sestra

Kontakt

nadezda.bartalska@svetzdravia.com