Mgr. Műlbauerová Mária

Pľúcne oddelenie, Nemocnica Trebišov vedúca sestra