Mgr. Moravcová Mária

OAMIS (ARO, JIS), Nemocnica Michalovce manažérkla klastra OAMIS a URGENT

Kontakt

maria.moravcova@svetzdravia.com