Mgr. Michaela Lenhardová

Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota psychológ

Kontakt

michaela.lenhardova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre ukončila v roku 2016. Aktuálne je zaradená do špecializačného štúdia v odbore klinická psychológia. Od roku 2018 pracuje na oddelení psychiatrie. Venuje sa najmä psychodiagnostickej činnosti, EEG-biofeedbacku u detí a dospelých, skupinovým a individuálnym intervenciám s pacientmi.