Mgr. Michaela Bakšová

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota manažérka dennej zmeny

Profil