Mgr. Martina Handulová

Neurologické oddelenie, Nemocnica Topoľčany vedúca sestra

Kontakt

+421 38 5351387

martina.handulova@svetzdravia.com

Profil

Pracuje na neurologickom oddelení ako vedúca sestra od roku 2015. Magisterské štúdium ukončila v roku 2012 v Bratislave. Špecializačné štúdium v odboroch chirurgie ukončila v roku 2015 na SZU v Bratislave. Špecializačné štúdium zdravotnícky manažment a financovanie získala v roku 2017, ako aj špecializáciu v odboroch vnútorného lekárstva v roku 2018 na SZU v Bratislave. V minulosti pracovala ako sestra pri lôžku na klinike gynekologickej onkológie v Bratislave a v zahraničí (Saudská Arábia).