Mgr. Mária Nagyová

Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota psychológ

Kontakt

maria.nagyova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium psychológie ukončila na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v roku 2015. V tom istom roku začala pracovať  na psychiatrickom oddelení. Venuje sa psychoterapeutickej a psychodiagnostickej činnosti. Vedie skupinové psychoterapie na otvorenom oddelení, v dennom psychiatrickom stacionáre a venuje sa aj individuálnej psychoterapii. Absolvovala viacero krátkodobých kurzov zameraných na psychodiagnostiku osobnosti. Je zaradená v špecializačnom študijnom programe klinická psychológia, v štúdiu certifikačnej pracovnej činnosti psychoterapia a v psychoterapeutickom výcviku kognitívno behaviorálnej terapie.