Mgr. Marečáková Monika

Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Spišská Nová Ves vedúca sestra

Kontakt

monika.marecakova@svetzdravia.com

Profil

Na oddelení vnútorného lekárstva v Spišskej Novej Vsi pracuje od roku 1985. Od roku 2003 ako vedúca sestra. Štúdium ukončila na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave v roku 2010.