Mgr. Lucia Komarová

Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves vedúca sestra

Kontakt

lucia.komarova@svetzdravia.com