Mgr. Ľubuša Šandrejová

Psychiatrická ambulancia všeobecná I, Nemocnica Rimavská Sobota sestra