Mgr. Lenka Tačárová

Ambulancia pracovného lekárstva, Nemocnica Trebišov sestra

Kontakt

lenka.tacarova@svetzdravia.com