Mgr. Kureková Magdaléna

Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota vedúca sestra

Kontakt

magdalena.kurekova@svetzdravia.com

Profil

Magisterský titul v odbore ošetrovateľstvo získala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Banskej Bystrici. V roku 2008 ukončila špecializačné štúdium v odbore Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii. Je členkou SKSaPA a Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek.

V odbore psychiatria pracuje 19 rokov. Od septembra 2016 pracuje ako vedúca sestra na psychiatrickom oddelení. Od januára 2017 pracuje ako Hlavná sestra pre ošetrovateľskú starostlivosť v odbore psychiatria v sieti nemocníc Svet Zdravia.