Mgr. Kuráková Jana

Pediatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota vedúca sestra

Kontakt

jana.kurakova@svetzdravia.com

Profil

Pôsobí ako vedúca sestra na pediatrickom oddelení. Do nemocnice na pediatrické oddelenie nastúpila v roku 1992.
Prax získala na detskom aj ORL oddelení, a tiež na novorodeneckom oddelení. Má ukončené magisterské štúdium v Banskej Bystrici v odbore ošetrovateľstvo.