Mgr. Krištan Miroslav

OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Vranov nad Topľou vedúca sestra

Kontakt

miroslav.kristan@svetzdravia.com