Mgr. Koscelníková Martina

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Nemocnica Vranov nad Topľou vedúca sestra

Kontakt

martina.koscelnikova@svetzdravia.com

Profil

SZŠ v Michalovciach ukončila v roku 1994 v odbore detská sestra. I. stupeň vysokoškolského vzdelania v  odbore ošetrovateľstvo ukončila v roku 2007 na UPJŠ v Košiciach – FZaSP. II. stupeň vysokoškolského vzdelania v  odbore ošetrovateľstvo ukončila v roku 2010 na TRUNI – FZaSP v Trnave. Postgraduálne špecializačné štúdium v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie ukončila v roku 2017 na SZU v Bratislave.

V roku 1994 nastúpila na Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie ako sestra pri lôžku v nepretržitej prevádzke. Od roku 2005 pracovala mimo oblasť zdravotníctva. V roku 2009 nastúpila do VN,a.s na Oddelenie jednodňovej ambulantnej starostlivosti. Od roku 2015 pracuje na Oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie na pracovnej pozícii vedúca sestra.