Mgr. Keselicová Mária

Doliečovacie a geriatrické oddelenie, Nemocnica Svidník vedúca sestra

Kontakt

maria.keselicova@svetzdravia.com