Mgr. Kaščáková Mária

Hematologicko-transfúziologické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou vedúca laborantka

Kontakt

maria.kascakova@svetzdravia.com

Profil

Po ukončení štúdia na KSZŠ v Košiciach, odbor zdravotnícky laborant v roku 1979 začala pracovať v spoločnom laboratóriu hematológie a biochémie vo Vranove nad Topľou. Od roku 1988 pracuje na hematologicko-transfúziologickom oddelení. Atestáciu z hematológie a transfúziológie absolvovala v roku 1995 v Bratislave. V roku 2010 ukončila magisterské štúdium VŠZ a SP sv. Alžbety v Bratislave, odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy v medicíne. V roku 2011 získala licenciu na výkon činností odborného zástupcu v odbore zdravotnícky laborant, pracuje ako garant pre tento odbor vo Vranovskej nemocnici. Od roku 2012 pracuje ako vedúci zdravotnícky laborant hematologicko-transfúziologického oddelenia.