Mgr. Kardošová Silvia

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Nemocnica Rožňava vedúca sestra

Kontakt

silvia.kardosova@svetzdravia.com

Profil

Od roku 1987 pracovala na chirurgickom oddelení v Rožňave ako sestra, ako staničná sestra od roku 1989 do 2000. Od roku 2004 do 2017 pôsobila ako vedúca sestra neurologického oddelenia v Rožňave. Špecializáciu v Starostlivosti o dospelých získala v roku 1995, Manažment v ošetrovateľstve v roku 2005, magisterské štúdium ukončila v roku 2013 v Bratislave. Od roku 2017 pôsobí ako vedúca sestra klastra ODCH a FBLR.