Mgr. Junasová Zuzana

Ambulancia v odbore neurológia, Nemocnica Žiar nad Hronom sestra

Kontakt

zuzana.junasova@svetzdravia.com

Profil

Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu vo Zvolene, ukončenú v roku 1994 – odbor detská sestra. V žiarskej nemocnici začala pracovať na neurologickej ambulancii v roku 2012. V roku 2008 ukončila bakalárske vzdelanie na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Titul Mgr. získala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2012. Na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave získala v roku 2013 certifikát certifikačnej činnosti z neurofyziológie a neurodiagnostiky. V roku 2017 získala špecializáciu na Slovenskej zdravotníckej univerzite, pracovisko Banská Bystrica – ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstvo. Na neurologickej ambulancii vykonáva ambulantnú činnosť sestry, neurofyziológiu (EEG, VEP, BAEP), podáva infúznu terapiu v rámci denného neurologického stacionára.