Mgr. Iveta Sedláčková

Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Humenné manažérka dennej zmeny

Kontakt

iveta.sedlackova@svetzdravia.com

Profil

Na novorodeneckom oddelení – úseku JRIS pracuje od 1. 8. 1990, najprv ako zmenová sestra, a od r. 2006 zastáva funkciu manažérky v dennej zmene.

V r. 2009 získala akademický titul Mgr. v odbore ošetrovateľstvo, absolvovala pomaturitné špecializačné štúdium v starostlivosti o novorodenca na JIS, vlastní certifikát základného i nadstavbového kurzu bazálnej stimulácie.

Tohto času zastáva aj post hlavnej sestry odboru neonatológie. Patrí medzi prvé vyškolené profesionálne laktačné poradkyne. Naplno sa prejavili jej schopnosti pri príprave a realizácii 12 edukačných videí pre mamičky, kde nájdu potrebné informácie o dojčení.