Mgr. Gabriela Kršiaková

Neurologické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom

Profil

Štúdium na SZŠ ukončila v roku 2000 vo Zvolene. Následne v roku 2000 začala pracovať  na Neurologickom  oddelení v Žiari nad  Hronom ako sestra pri lôžku.  Od roku 2012 vykonávala pracovnú pozíciu  ako manažérka dennej zmeny až dodnes. V roku 2009  ukončila magisterské štúdium v odbore ošetrovateľstvo na VŠZaSP Svätej Alžbety v Bratislave. V roku 2017 úspešne ukončila  špecializačné štúdium – ošetrovateľská starostlivosť v odbore vnútorné lekárstvo.