Mgr. Futejová Daniela

Ortopedické oddelenie, Nemocnica Topoľčany vedúca sestra

Kontakt

daniela.futejova@svetzdravia.com

Profil

V roku 1991 absolvovala Strednú zdravotnícku školu v Topoľčanoch a v roku 2012 ukončila štúdium v odbore ošetrovateľstvo na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Má  špecializáciu z chirurgických odborov. V nemocnici v Topoľčanoch pôsobí od roku 1991. Na ortopedické  oddelenie nastúpila v roku 2006 a v súčasnosti tu pôsobí ako vedúca sestra.