Mgr. Ďuránová Anastázia

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Rožňava vedúca sestra

Kontakt

anastazia.duranova@svetzdravia.com

Profil

Na oddelení gynekológia a pôrodníctvo pracuje od roku 1982. Špecializáciu získala v roku 1990.  V roku 2008 ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  v Bratislave. Ako  vedúca  pôrodná asistentka pracuje od roku 2016.