Mgr. Cifríková Radoslava

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Partizánske pôrodná asistentka

Kontakt

radoslava.cifrikova@svetzdravia.com

Profil

Pracuje ako pôrodná asistentka na pôrodnej sále od roku 2007. Pôrodnú asistenciu vyštudovala na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. V rámci nemocníc Svet zdravia pôsobí ako hlavná pôrodná asistentka.