Mgr. Bištuťová Andrea

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Žiar nad Hronom vedúca sestra

Kontakt

andrea.bistutova@svetzdravia.com

Profil

V roku 2009 ukončila 4 ročné štúdium na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene ukončené maturitnou skúškou. Od roku 2009 – 2012 absolvovala bakalárske štúdium na Trenčianskej Univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne  v odbore ošetrovateľstvo.

V roku 2012 pracovala na KAIM v Bratislave v odbore sestra. V našej nemocnici pracuje od roku 2013 na pracovnej pozícii sestra na OAIM. Popri tejto práci mala možnosť pracovať aj v iných zdravotníckych zariadeniach, kde nadobudla veľa nových vedomostí a skúsenosti.

V roku 2014 ukončené magisterské štúdium v odbore ošetrovateľstvo. Absolvovala špecializačné štúdium v odbore intenzívna medicína. Od roku 2020 pracuje ako vrchná sestra na OAIM.