Mgr. Birošová Júlia

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Nemocnica Spišská Nová Ves manažérka dennej zmeny - operačné sály (riadenie oddelenia)

Kontakt

julia.birosova@svetzdravia.com

Profil

V roku 1996 nastúpila na oddelenie ako operačná sestra. Na pozíciu manažérky dennej zmeny je od roku 2007. V roku 2013 ukončila magisterské štúdium na fakulte ošetrovateľstva na FZ KU v Ružomberku. Ďalšie špecializačné odbory: inštrumentovanie v operačnej sále a starostlivosť o zdravotnícku pomôcku vyštudovala na SZU Bratislava.