Mgr. Bc. Marián Farkaš

Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota rádiologický technik

Kontakt

marian.farkas@svetzdravia.com

Profil

Pôsobí v Nemocnici Rimavská Sobota od roku 2009 na pozícii rádiologického technika – zabezpečuje kontrolu nastavenia, simulácie ako aj samotnú liečbu na lineárnom urýchľovači. Vykonáva vyšetrenia počítačovou tomografiou pre plánovanie klinickým fyzikom. V roku 2001 ukončil Dipl. štúdium na SZŠ v Martine. Následne pokračoval a ukončil rádiologickú techniku na Zdravotníckej univerzite v Bratislave kde si po 5 rokoch praxe v Nemocnici Nitra na oddelení rádioterapie doplnil špecializáciu z rádioterapie a klinickej onkológie. Magisterské štúdium v odbore verejné zdravotníctvo ukončil v roku 2021 na Vysokej škole zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety v Bratislave.