Mgr. Bartalosová Ružena

Geriatrické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda vedúca sestra

Kontakt

ruzena.bartalosova@svetzdravia.com

Profil

Diplomovaná sestra, špecialistka, od roku 2015 pôsobí ako vedúca sestra na geriatrickom oddelení. Zodpovedá za úroveň a kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti.