Mgr. Artimová Iveta

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Svidník vedúca sestra

Kontakt

iveta.artimova@svetzdravia.com

Profil

SZŠ ukončila v Humennom v roku 1992 v odbore zdravotná sestra. V tom istom roku nastúpila pracovať ako sestra do svidníckej nemocnice, kde pôsobí až doteraz. V roku 2009 ukončila vysokoškolské magisterské štúdium na FZ PU v Prešove v odbore ošetrovateľstvo. V roku 2011 ukončila špecializačné štúdium na SZU v Bratislave v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých. Od roku 2014 pôsobí ako vedúca sestra chirurgického oddelenia.