Martin Deviatka

Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie, Nemocnica Galanta manažér dennej zmeny

Kontakt

martin.deviatka@svetzdravia.com