Máriková Helena

Ortopedické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda vedúca sestra

Kontakt

helena.marikova@svetzdravia.com