Mária Tovačovská dipl. rtg

Rádiodiagnostické oddelenie, ProCare Zvolen rtg technik