Mária Holentová

Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves rádiologický technik