Mária Deptová

Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves rádiologický technik