Lovasová Lucia

Interná predoperačná ambulancia, Nemocnica Trebišov sestra

Kontakt

lucia.lovasova@svetzdravia.com