Loparčáková Mária

Neurofyziologická ambulancia, Nemocnica Humenné sestra