Lokošová Oľga

POKO ambulancia (poliklinické oddelenie klinickej onkológie), Nemocnica Trebišov sestra