Kudyk Ihor

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

Kontakt

+421 (0) 566416460

ihor.kudyk@svetzdravia.com