Krajcsovicsová Gizela

Centrálna sterilizácia, Nemocnica Dunajská Streda sanitár