Kosár Veronika

Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda zdravotnícky asistent

Kontakt

veronika.kosar@svetzdravia.com