Kačurová Dana

Psychiatrická liečebňa, Nemocnica Svidník vedúca sestra

Profil

Strednú zdravotnícku školu ukončila v roku1998 a v roku 2001 diplomovanú sestru.

Magisterské štúdium  v odbore ošetrovateľstvo ukončila na Prešovskej univerzite v roku 2008. Špecializácia z vnútorných medicínskych odborov v roku 2017.

Momentálne pracuje ako vedúca sestra na Psychiatrickej liečebni nemocnice Svidník.