Kačmarová Mária

Hematologicko - transfúziologické oddelenie, Nemocnica Svidník sestra

Kontakt

maria.kacmarova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium na SZŠ Humenné  ukončila v roku 1981 ako zdravotná sestra. V roku  1991 nastúpila  na HTO Svidník ako odberová sestra. Získala potvrdenie o školení pre odberové sestry na komponentové spracovanie krvi v r.1997.