Johancsíková Anna

Centrálna sterilizácia, Nemocnica Dunajská Streda sanitár