Jarná Valéria

Oddelenie centrálnej sterilizácie, Nemocnica Trebišov úseková sestra

Kontakt

valeria.jarna@svetzdravia.com